Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi


Bilgisayarlı Muhasebe Kursu – Milli Eğitim Sertifikalı Kurs

10 kişilik sınıflarda, uzman Öğretmenler tarafından çok yönlü eğitim veriliyor. Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı resmi sertifika garantili olarak gerçekleşiyor. Kurs sonucunda sertifika sınavında başarısız olma halinde kursiyer,  aynı eğitimi  bu kez ücretsiz olarak yeniden alabiliyor.

Kurs genel olarak; Bilgisayarlı Muhasebe, Genel Muhasebe, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Mizanlar, Yevmiye Kayıtları, Gelir Tabloları, SGK İşlemleri, Bordro İşlemleri konuları ile ETA SQL, LOGO GO ve MİKRO yazılımlarının profesyonel eğitimini kapsıyor. Kursta, konu ve programlar katılımcılara detaylı bir şekilde ve bilgisayar başında uygulamalı olarak veriliyor.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Genel Konuları

 • Genel Muhasebe
 • Tek düzen hesap planı
 • Defter kayıtları
 • SGK ve Bordrolar
 • Beyannameler
 • ETA
 • LOGO
 • MİKRO

Tek Düzen Hesap Planı

 • Tek Düzen Hesap planının detaylı anlatımı ve uygulanması
 • Mal alış – Mal satış – İadeler
 • Giderler – Banka işlemleri – Çek/ Senet işlemleri
 • Ödeme kayıtları – Krediler – Reeskont hesaplamaları
 • Demirbaşlar – Amortisman – Vergiler – Sigorta primleri
 • Yansıtma hesapları – Sene sonu kapatmalar

Yevmiye Defteri – Defteri Kebir anlatımı ve tanzimi

 • Yevmiye kayıtları
 • Yevmiye kayıtlarının tanzimi ve yönetimi
 • Mizan – Bilanço – Gelir tablosu çıkarılması
 • Mizan
 • Bilanço çıkarma ve bilanço okuma
 • Gelir tablosu çıkarma ve okuma

KDV Beyannamesi  – Muhtasar Beyannamesi

 • KDV beyannamesi mantığı
 • KDV beyannamesi oluşturma
 • Muhtasar beyanname mantığı
 • Muhtasar beyanname oluşturma

SGK Mevzuatı

 • Ücret Hesaplaması – Fazla Mesailer – İcmal çıkarılması
 • Hesap planı üzerinden maaş yevmiye kaydının yapılması
 • Bodro tanzimi Aylık sigorta primleri bildirgesinin tanzimi
 • Aylık sigorta primleri bildirgesinin tanzimi

Evrak Tanzimi

 • Fatura – Sevk irsaliyesi – İrsaliyeli Fatura
 • Çek/Senet – Kira makbuzu  – Serbest Meslek Kazanç Makbuzu
 • Tahsilat Makbuzu
 • Beyannameler

Tüm işlemlerin Muhasebe Programları üzerinde uygulanması

 • ETA SQL (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)
 • LOGO GO (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)
 • MİKRO (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)
[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Comments: 2

Leave a Comment