Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Nedir?

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu – Milli Eğitim Sertifikalı Kurs

10 kişilik sınıflarda, uzman Öğretmenler tarafından çok yönlü eğitim veriliyor. Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı resmi sertifika garantili olarak gerçekleşiyor. Kurs sonucunda sertifika sınavında başarısız olma halinde kursiyer,  aynı eğitimi  bu kez ücretsiz olarak yeniden alabiliyor.

Kurs genel olarak; Bilgisayarlı Muhasebe, Genel Muhasebe, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Mizanlar, Yevmiye Kayıtları, Gelir Tabloları, SGK İşlemleri, Bordro İşlemleri konuları ile ETA SQL, LOGO GO ve MİKRO yazılımlarının profesyonel eğitimini kapsıyor. Kursta, konu ve programlar katılımcılara detaylı bir şekilde ve bilgisayar başında uygulamalı olarak veriliyor.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Genel Konuları :

Genel Muhasebe

Tek düzen hesap planı

Defter kayıtları

SGK ve Bordrolar

Beyannameler

ETA

LOGO

MİKRO

MEB Sertifikalı garantili eğitim

Tek Düzen Hesap Planı

Tek Düzen Hesap planının detaylı anlatımı ve uygulanması

Mal alış – Mal satış – İadeler

Giderler – Banka işlemleri – Çek/ Senet işlemleri

Ödeme kayıtları – Krediler – Reeskont hesaplamaları

Demirbaşlar – Amortisman – Vergiler – Sigorta primleri

Yansıtma hesapları – Sene sonu kapatmalar

Yevmiye Defteri – Defteri Kebir anlatımı ve tanzimi

Yevmiye kayıtları

Yevmiye kayıtlarının tanzimi ve yönetimi

Mizan – Bilanço – Gelir tablosu çıkarılması

Mizan

Bilanço çıkarma ve bilanço okuma

Gelir tablosu çıkarma ve okuma

KDV Beyannamesi  – Muhtasar Beyannamesi

KDV beyannamesi mantığı

KDV beyannamesi oluşturma

Muhtasar beyanname mantığı

Muhtasar beyanname oluşturma

SGK Mevzuatı

Ücret Hesaplaması – Fazla Mesailer – İcmal çıkarılması

Hesap planı üzerinden maaş yevmiye kaydının yapılması

Bodro tanzimi Aylık sigorta primleri bildirgesinin tanzimi

Aylık sigorta primleri bildirgesinin tanzimi

Evrak Tanzimi

Fatura – Sevk irsaliyesi – İrsaliyeli Fatura

Çek/Senet – Kira makbuzu  – Serbest Meslek Kazanç Makbuzu

Tahsilat Makbuzu

Beyannameler

Tüm işlemlerin Muhasebe Programları üzerinde uygulanması

ETA SQL (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)

LOGO GO (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)

MİKRO (Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Banka, Çek/Senet, Muhasebe Modülleri)

10 kişilik sınıflar

Ücretsiz eğitim tekrarı

Kurs sonunda Kurs Katılım Belgesi

Tamamı uygulamalı Bilgisayar başında eğitim

Leave a Comment