Diksiyon, Beden Dili ve Hitabet Eğitimi


Diksiyon, Beden Dili ve Hitabet Eğitimi Kursu İçeriği

Ses, Nefes, Artikülasyon

Kursta katılımcılara diyafram destekli, doğru nefes alıp verme ve  heyecan kontrolü eğitimi verilir. Katılımcıları, doğru bir konuşma temposu, enerjik bir ses tonuyla  ve tane tane aynı zamanda anlaşılır konuşma yapabilmesinin püf noktaları aktarılır.

Diksiyon – Fonetik

Doğru, renkli ve etkili bir konuşma, diksiyon ve fonetik kurallarına uyarak yapılabilen bir beceridir. Kurs eğitimi sırasında kursiyerlere diksiyon-fonetik dersinde kelimeleri doğru telaffuz ederek, doğru tonlama ve vurgularla monotonluktan uzak, etkileyici ve renkli bir konuşma için gerekli bilgiler anlatılır.

Dramatik Çalışma

Bu tür çalışmalar basit tiyatro metinlerinden yararlanılarak yapılır ve bu çalışmalar, konuşmadaki ifade gücünü zamanla arttırmaya yöneliktir. Kurs süresince derste, duyguların doğru ifadelerle konuşmaya aktarılması sağlanır.

Konuşma Çalışmaları

Bu ders, daha önce öğrenilmiş ses-nefes-artikülasyon, diksiyon fonetik ve drama ile ilgili bilgilerin ışığında yapılır.  Örneğin; hazırlıklı ve doğaçlama konuşma çalışmalarının yanı sıra, kamera ve kürsü kullanımı  ile katılımcıların farklı ihtiyaç ve durumlarına göre bol bol pratik uygulama yapılır.

Toplu Konuşma Dersi

Bu derste kursiyer katılımcılar, kendi belirledikleri bir konuda konuşma metni hazırlayarak pratik konuşma çalışmalarına başlar. Konuşmalar, topluluğa hitaben ve kamera karşısında yapılır. Bu eğitim kurslarına 2 eğitmen izleyici olarak katılır. Söz konusu pratik konuşmalar bittikten sonra, eğitmenler tarafından değerlendirilerek gerekli yorumlar  yapılır.

Beden Dili

Bu derste beden dilinin önemi anlatılarak, nasıl etkin kullanılacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor.

Diksiyon, Beden Dili ve Hitabet Konu Başlıkları

1. Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
2. Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
3. Doğru Sesletimin önemi
4. Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve ile Kullanımı
5. Ünsüzlerin Doğru Seslendirilmesi
6. Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
7. Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
8. Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
9. Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
10. Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar

[Toplam:4    Ortalama:4/5]

No Comments

Leave a Comment