Halkla İlişkiler Eğitimi


Halkla İlişkiler Uzmanlık Eğitiminin Hedefi

Bir Halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken genel özellikler; Çok iyi bir iletişim uzmanı olması, interaktif ve proaktif dil özelliklerine hakimiyet sayılabilir. Yaratıcı fikirlere açık olmak, reklam kampanyaları, eventler, sosyal sorumluluk projeleri, basın bülteni ve medya ilişkileri konusunda etkin olmak. Mesleki yetkinlik yanı sıra kişisel yetkinlik de önemli. Bu nedenle kursiyerlerin; kendine bakan, çevresiyle ilgili ve kişisel gelişimine önem verme konusunda isteklilik olması gerekiyor.
Halkla İlişkiler Uzmanlık Eğitimine katılacak kişilerden beklentiler: Her gün gazete dergi okuyun, Kurum ya da müşterinin sektörünü ve iş yapma şeklini öğrenin, Sosyal medyayı takip edin, Kendinize yatırım yapın. Ayrıca; networkunuzu güçlendirin, Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinizi geliştirin, İş trendlerini izleyin ve müşteriler üzerindeki etkilerini analiz edin, Takım çalışmasının önemini iyi anlayın ve Müşterilerle proaktif iletişim kurun.

KİMLER KATILMALI

1. Kariyerini Halkla İlişkiler Uzmanı olarak sürdürmek isteyen çalışanlar
2. Bu alanda çalışmak isteyen yeni mezunlar
3. Halkla ilişkiler uzmanlığı yapan ve mesleğini geliştirmek isteyenler
4. Reklamcılar, pazarlama alanında çalışanlar
5. Meslek değiştirmek isteyenler
6. Halkla İlişkiler ders notları ve CD uygulamaları ve örnek olaylar eşliğinde aktarılmaktadır.

HALKLA İLİŞKİLERİN KONUSU VE KAPSAMI

1. Halkla İlişkiler Modelleri,
2. Halkla İlişkilerin Faaliyet Alanları, Amaçları ve Görevleri,
3. İletişim ve Halkla İlişkiler,
4. Pazarlama ve Halkla İlişkiler,
5. Reklam ve Halkla İlişkiler,
6.Propaganda ve Siyasal İletişim Işığında Lobicilik ve Halkla İlişkiler,
Hedef Kitlenin Tanımı ve Özellikleri,
7. Hedef Kitlenin Davranışlaı,
8. Halkla İlişkilerde Demografik Faktörler,
9. Halkla İlişkilerde Psikolojik Faktörler,
10. Halkla İlişkilerde Grupsal Faktörler; Kültür, Sınıf, Grup, Aidiyet
11. Hedef Kitleyi Tanımanın Önemi ve Gerekliliği
12. Başlıca Tanıtım Yöntem ve Teknikleri (Yazılı Teknikler, Yayın Ortam ve Teknikleri, Medya ile İlişkiler, Etkinlikler, Etkinlik Planlama)
13. Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılan Araçlar
14. Durum Analizi – Planlama
15. Amaçların Belirlenmesi
16. Hedef Kitlelerin Saptanması
17. Medya ve Tekniklerin Belirlenmesi
18. Yaratıcı Strateji
19. Zamanlama ve Kaynaklar (Kampanya Bütçe Çalışması)
20. Değerlendirme
21. Uygulama; Halkla İlişkiler Kampanya Tasarımı
22. Kurum İçi İletişim Yapısı, Kurum – Çalışan İlişkisi ve Motivasyon
23. Kurum İçi İletişim Araçları,
24. Kurum Dışı Halkla İlişkiler; Sistemler Kuramı
25. Reaktif ve Proaktif Halkla İlişkiler
26. İmaj ve İtibar,
27. Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi
28. Kurumsal Kimlik ve Kültür,
29. Kurumsal Pazarlama ve Araçlar
30. Kurumsal Değer Yaratma
31. Müşteri İlişkileri Yönetimi
32. İşletmelerde Halkla İlişkiler Organizasyonu,
33. Yönetsel Süreç ve Uygulamalar ile Halkla İlişkiler;
34. Stratejik Plan ve Halkla İlişkiler İlişkisi,
35. Toplam Kalite Yönetimi ve Halkla İlişkiler,
36. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Halkla İlişkiler,
37. Değişim Mühendisliği- Yönetimi ve Halkla İlişkiler
38. Halkla İlişkiler ve Etik,
39. Açıklık, Dürüstlük ve Eşitlik İlkeleri
40. Reklam Amaçları,
41. Reklamın Sınıflandırılması,
42. Reklam Ortamları,
43. Güncel Ortamlar, Sosyal Medya, Sosyal Sorumluluk, Sokak Etkinlikleri
44. Reklam Kampanyası Oluşum Süreci,
45. Reklam ve Pazarlama İletişimi,
46. Reklam Yönetimi,
47. Reklam ve Marka; Marka Yaratma Süreci.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

No Comments

Leave a Comment