İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi


İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimin Amacı

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçlerinde, yönetim anlayışına uygun doğru insan kaynağı yönetiminin sağlanması. Günümüzde bilgi ve insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünün önemini ortaya koymakta. Genel olarak bireysel ve kurumsal öğrenme sürecinde, kalıcı rekabet avantajını yakalamak, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez öncelikleri arasında yer alıyor.

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki bağın nasıl kurulacağına, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü ve işletme yapılanmasındaki uygulamalar hakkında katılımcıları bilgilendiriyor.

Kurs boyunca kursiyerlere: insan gücü planlaması, iş analizleri, seçme-yerleştirme süreçleri, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanması, performans yönetimi, iş değerlemesi, ücret yönetimi ve çalışma hukuku konularında uygulamalı olarak eğitim veriliyor.

Eğitime Kimler Katılabilir

En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler ile insan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler ve personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler başvurabiliyor.
Öte yandan, şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticileri, şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları da söz konusu kurstan fazlasıyla yararlanabilir.

Eğitim İçeriği

1. İnsan Kaynakları Bölümünün görev ve sorumlulukları
2. İnsan Kaynakları Bölümünün Önemi neden artıyor?
3. İnsan Kaynakları Uzmanının sahip olması gereken özellikler
4. Güvenilir Aktivist olmak
5. İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
6. Değişim Sürecindeki İnsan Kaynakları
7. Sebep Sonuç Kuralı
8. İletişim Nedir?
9. İletişimin Önemi
10. Öğrenen- yargılayan zihniyet modeli
11. İş yerinde İletişim
12. Sözlü İletişim
13. Sözsüz İletişim
14. Dinleme
15. Geri Bildirim
16. İletişimde Engeller
17. Profesyonel Görünüm
18. Profesyonel Davranış Kuralları
19. Yazışmalar

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

No Comments

Leave a Comment